Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:15 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:15 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Hồ

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:07/18:15

Thấp/Cao

20°

/

36°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:07 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Hồ