Thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

75%

T7 01/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.74

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.46

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

82%

CN 02/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.12

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.29

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.48

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.73

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.89

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vân Hồ

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 21°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

35°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Hồ