Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/14°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

14°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

25°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

17°/12°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Hồ

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:39/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.64 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

3.16

Bình minh / Hoàng hôn

6:39 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Hồ