Dự báo thời tiết Huyện Vân Hồ - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.8%
 • Lượng mưa
  9.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:46
T2 12/06
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  20.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:46
T3 13/06
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  14.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:46
T4 14/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  8.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  0.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:47
T5 15/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  8.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vân Hồ - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vân Hồ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:46

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vân Hồ