Dự báo thời tiết Huyện Mường La - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.7°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.7%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/18.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T4 08/02
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.2°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.9%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/18.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T5 09/02
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/18.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:58
T6 10/02
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.2%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/19.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:59
T7 11/02
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.2°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.5°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:59

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường La - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường La - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường La

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

06:39/17:57

Thấp/Cao

17°

/

30°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0.28

Bình minh / Hoàng hôn

6:39 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường La