Dự báo thời tiết Huyện Mường La - Sơn La 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:44 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:44 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:42 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:41 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:40 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:39 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:39 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

26°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:38 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:37 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:36 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường La - Sơn La 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường La - Sơn La 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường La

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:53

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.9 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

6.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường La