Dự báo thời tiết Huyện Mường La - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường La - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mường La - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường La

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 28°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

49%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.74 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường La