Dự báo thời tiết Huyện Mường La - Sơn La 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:16 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:16 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:16 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

18%

temperature
Ngày/đêm

38°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

18%

temperature
Ngày/đêm

39°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:22 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

39°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

40°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:23 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

40°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

18%

temperature
Ngày/đêm

39°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:24 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

18%

temperature
Ngày/đêm

40°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/34°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

39°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

18%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường La - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường La - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường La

mây thưa

36°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

06:05/18:16

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

16%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.38 km/h

Điểm ngưng

UV

2.47

Bình minh / Hoàng hôn

6:05 am
6:16 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường La