Thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

96%

T4 07/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.94

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.18

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

89%

T5 08/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.81

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.75

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.85

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.514 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mai Sơn

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Sơn