Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

23°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

16°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

17°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

17°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/16°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Sơn

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:39/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

75%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.91 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:39 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Sơn