Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:47 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:46 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:45 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:44 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:44 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:43 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:42 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:41 pm

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:40 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:39 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:39 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:38 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:37 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:36 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Sơn

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/17:53

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

3.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Sơn