Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:17 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:17 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:17 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:18 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

37°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

37°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

11%

temperature
Ngày/đêm

39°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:22 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

14%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Sơn

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:17

Thấp/Cao

18°

/

32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:17 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Sơn