Dự báo thời tiết Huyện Mai Sơn - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  15.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.7%
 • Lượng mưa
  2.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  4.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76%
 • Lượng mưa
  8.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  5.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  0.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mai Sơn - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Sơn

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.5 km

Gió

0.23 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mai Sơn