Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
30°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.4%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:39/17:57
T5 09/02
mây rải rác
29°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.2%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:58
T6 10/02
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.8°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.2%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:38/17:59
T7 11/02
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:59
CN 12/02
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.8°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.1°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Yên

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

06:39/17:57

Thấp/Cao

17°

/

31°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

9.18

Bình minh / Hoàng hôn

6:39 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Yên