Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.8%
 • Lượng mưa
  0.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.6°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
26°

mây cụm

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.2°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/18.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây thưa
27°

mây thưa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.7°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.8°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây rải rác
25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.4°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.3°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Yên

mây rải rác

21°

mây rải rác

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Yên