Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
1.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
2.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:22 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

22%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Yên

mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

22%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.74 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

10°

uv

UV

8.96

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Yên