Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:18 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:18 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:19 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:19 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:19 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:20 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:20 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:20 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:21 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:21 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:22 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:22 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:22 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:23 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:23 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:23 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:24 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:24 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:24 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:25 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:25 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:26 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:26 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:27 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:27 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:27 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:28 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Yên

mây rải rác

31°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:18

Thấp/Cao

17°

/

34°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.69 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

12.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Yên