Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên - Sơn La 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:56 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:55 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:55 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:54 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:53 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:52 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:51 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:50 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:49 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:48 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Yên - Sơn La 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Yên

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/17:56

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

4.473 km

wind

Gió

0.63 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Yên