Dự báo thời tiết Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

39°/30°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

37°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

37°/31°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/31°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

37°/27°

temperature
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

39°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cồn Cỏ

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

41°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.44 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cồn Cỏ