Dự báo thời tiết Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
4.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cồn Cỏ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.96 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cồn Cỏ