Dự báo thời tiết Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.1%
 • Lượng mưa
  0.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.9%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.1°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  25.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.84 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  25.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  20.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cồn Cỏ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cồn Cỏ