Dự báo thời tiết Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:50 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:51 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:51 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:52 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:52 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:53 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:53 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cồn Cỏ - Quảng Trị 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cồn Cỏ

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:21/17:50

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.63 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:21 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cồn Cỏ