Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
5.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
5.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
4.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
6.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
6.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

17°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
5.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

18°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
8.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
8.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
8.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Yên

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:26/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

19°

độ ẩm

Độ ẩm

97%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.37 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:26 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Yên