Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:01 pm

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:02 pm

Gió
6.98 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:02 pm

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:02 pm

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
7.54 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
6.66 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
6.68 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
7.53 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
6.74 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:09 pm

Gió
5.85 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:10 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
7.25 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Yên

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:01

Thấp/Cao

21°

/

33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:01 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Yên