Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:02 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:02 pm

Gió
6.42 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
6.52 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
5.3 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
6.32 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
6.51 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
4.99 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Yên

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:02

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Yên