Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:34 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
7.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

Gió
7.38 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

Gió
6.69 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:30 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:29 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:28 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:27 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:27 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:26 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:25 pm

Gió
7.29 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:24 pm

Gió
8.11 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:23 pm

Gió
6.78 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:23 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Yên

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:39

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.5 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Yên