Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:37 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:36 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:35 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:34 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:33 pm

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:32 pm

Gió
7.11 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:30 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Yên

bầu trời quang đãng

31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:38

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.32 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

3.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Yên