Dự báo thời tiết Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:43 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:43 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:44 pm

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:44 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:45 pm

Gió
6.47 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:46 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

Gió
6.32 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:47 pm

Gió
6.59 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:48 pm

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tiên Yên - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tiên Yên

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:26/17:43

Thấp/Cao

18°

/

20°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:26 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tiên Yên