Dự báo thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.8%
 • Lượng mưa
  13.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:30
T5 08/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  22.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:31
T6 09/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  5.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:08/18:31

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Long - Quảng Ninh 3 ngày tới

Lượng mưa Hạ Long - Quảng Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Hạ Long

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

2.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:08 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hạ Long