Dự báo thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
6.75 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:04 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:04 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:04 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
5.59 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

22°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
9.5 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:06 pm

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:06 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:06 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:07 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:07 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:07 pm

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:07 pm

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:08 pm

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:08 pm

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:08 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Long - Quảng Ninh 20 ngày tới


Lượng mưa Hạ Long - Quảng Ninh 20 ngày tới

Thời tiết Hạ Long

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/18:03

Thấp/Cao

18°

/

20°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.98 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hạ Long