Dự báo thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.6%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:38
T3 03/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.4%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:37
T4 04/10
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:36
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.1%
 • Lượng mưa
  7.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:35
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.2%
 • Lượng mưa
  4.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Long - Quảng Ninh 5 ngày tới

Lượng mưa Hạ Long - Quảng Ninh 5 ngày tới

Thời tiết Hạ Long

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:38

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.36 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

9.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hạ Long