Dự báo thời tiết Hạ Long - Quảng Ninh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:32 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:33 pm

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:33 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:33 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:34 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:08 am / 6:34 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Long - Quảng Ninh 10 ngày tới

Lượng mưa Hạ Long - Quảng Ninh 10 ngày tới

Thời tiết Hạ Long

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:32

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:08 am
6:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hạ Long