Dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
7.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi

mây thưa

21°

mây thưa

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:12/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.19 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:12 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Quảng Ngãi