Dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.9%
 • Lượng mưa
  0.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  16.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.1%
 • Lượng mưa
  6.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.2%
 • Lượng mưa
  1.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.3%
 • Lượng mưa
  2.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Quảng Ngãi