Dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
29°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.3%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:56
T6 31/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.7%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:56
T7 01/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:56
CN 02/04
mây rải rác
29°

mây rải rác

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:56
T2 03/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.9%
 • Lượng mưa
  1.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:39/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:56

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Quảng Ngãi