Dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:56

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.86 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Quảng Ngãi