Dự báo thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:37 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:37 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:36 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:35 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:32 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:30 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:27 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:26 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:26 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:25 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:25 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:24 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Quảng Ngãi

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:37

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.04 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Quảng Ngãi