Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:55
T5 23/03
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:55
T6 24/03
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.1%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:55
T7 25/03
bầu trời quang đãng
29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.9%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:56
CN 26/03
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:56

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Tây

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Tây