Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.3%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Tây

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Tây