Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
7.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
5.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
5.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
6.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
5.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Tây

mây cụm

16°

mây cụm

Cảm giác như 15°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1020 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.34 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

14°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Tây