Thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

2.151 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.627 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

92%

T3 26/09
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

90%

T4 27/09
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Tây

mưa vừa

23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

2.151 km

Gió

2.21 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
5:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Tây