Dự báo thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:34 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:33 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:32 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:31 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:30 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:29 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:28 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:27 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Tây

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:34

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.76 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

10.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Tây