Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Hà

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:56

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.32 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Hà