Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.7%
 • Lượng mưa
  1.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:34
T3 03/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  4.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:33
T4 04/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  7.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:32
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.4%
 • Lượng mưa
  4.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:31
T6 06/10
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.6%
 • Lượng mưa
  1.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:34/17:31

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Hà

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/17:34

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

10.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:34 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Hà