Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Hà

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:55

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.5 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

1.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Hà