Dự báo thời tiết Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:59 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:59 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:59 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:59 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:00 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:00 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:00 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Hà

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:56

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.99 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Hà