Dự báo thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:58 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:58 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:59 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:59 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:59 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:59 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:59 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:00 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:00 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:00 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:00 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:00 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:01 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộ Đức

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:56

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.76 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộ Đức