Dự báo thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:56 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:56 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:56 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:56 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:56 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:56 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:56 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:57 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:57 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:57 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:57 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:57 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:57 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:58 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộ Đức

bầu trời quang đãng

28°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:56

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.43 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

4.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộ Đức