Dự báo thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:13 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:13 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:14 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộ Đức

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:13

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộ Đức