Dự báo thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  2.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:56
T3 28/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  2.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:56
T4 29/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.2%
 • Lượng mưa
  0.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:56
T5 30/03
mây thưa
28°

mây thưa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34.5%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:56
T6 31/03
bầu trời quang đãng
29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.5%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:56

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mộ Đức

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:56

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mộ Đức