Thời tiết Biển Cửa Đại - Quảng Nam

mưa nhẹ

24.6°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
Thấp/Cao

21.8°

/

24.7°

Độ ẩm tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
Độ ẩm

90.1%

Tầm nhìn tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
Gió

2.08 km/h

Điểm ngưng tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
Điểm ngưng

22.5°

Tia UV tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
UV

0

Nhiệt độ Biển Cửa Đại - Quảng Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
21.1° / 23.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
23.8° / 24.3°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
23° / 23.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Cửa Đại - Quảng Nam
24.9° / 25.7°

Thời tiết Biển Cửa Đại - Quảng Nam theo giờ

7:00 pm

24.1° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.7° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.5° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.6° / 25.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.4° / 24.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

24.4° / 24.3°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

24.5° / 24.2°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

2:00 am

23.7° / 24°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24.9°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

23.2° / 24.3°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 am

23.4° / 24.5°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 am

23.5° / 24.3°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

24.3° / 25.5°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

25.4° / 25.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

25.4° / 26.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.3° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.6° / 26.5°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.3° / 26.8°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

2:00 pm

26.8° / 26.3°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

3:00 pm

26.1° / 27.5°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.7° / 26.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.7° / 26.6°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.6° / 26.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.6° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.2° / 26.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.1° / 25.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.1° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.9° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 am

24.1° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

2:00 am

24° / 25.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa cường độ nặng

3:00 am

24.1° / 25.6°

weather

dewpoint 96 %

mưa cường độ nặng

4:00 am

24.1° / 25.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa cường độ nặng

5:00 am

24.7° / 25.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

6:00 am

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 am

24.4° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

24.1° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa cường độ nặng

9:00 am

24.7° / 25.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa cường độ nặng

10:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa cường độ nặng

11:00 am

26° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa cường độ nặng

12:00 pm

25.9° / 25.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa cường độ nặng

1:00 pm

25.3° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa cường độ nặng

2:00 pm

25.6° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

3:00 pm

25° / 26.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

4:00 pm

25.3° / 26.5°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

5:00 pm

25.7° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

6:00 pm

25.5° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Biển Cửa Đại - Quảng Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.27 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cửa Đại - Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cửa Đại - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Biển Cửa Đại - Quảng Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

501.18

NH3

1.59

NO

0

NO2

6.26

O3

76.63

PM10

59.93

PM2.5

53.79

SO2

3.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Cửa Đại