Thời tiết Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam

mây đen u ám

24.5°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
Thấp/Cao

21.3°

/

24.9°

Độ ẩm tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
Độ ẩm

89.1%

Tầm nhìn tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
Gió

1.62 km/h

Điểm ngưng tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
Điểm ngưng

22.4°

Tia UV tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
UV

0

Nhiệt độ Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
21.4° / 23.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
23° / 24.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
22.2° / 23.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam
24.8° / 24.8°

Thời tiết Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam theo giờ

5:00 pm

24.6° / 24.3°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 pm

24.8° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.1° / 24.7°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23.1° / 24.7°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.6° / 24.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 24.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.2° / 24.7°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

23.4° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

23.1° / 24.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

23.4° / 24.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

3:00 am

23.3° / 24.8°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

4:00 am

23.1° / 24.3°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

23.1° / 24.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

6:00 am

23.7° / 24.3°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

24.4° / 24.8°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.8° / 25.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.6° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.9° / 26.2°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.4° / 27.7°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.4° / 26.7°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26° / 26.5°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

2:00 pm

26.3° / 26.1°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 pm

26.7° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.8° / 27.2°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.1° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.8° / 25.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.3° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.9° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.7° / 24.1°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.7° / 25.3°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.6° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.9° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25.1°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.1° / 24.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.2° / 24.3°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

5:00 am

23° / 24.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

6:00 am

23.7° / 24.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

7:00 am

23.9° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

8:00 am

24.6° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

9:00 am

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

10:00 am

25.4° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

11:00 am

25.9° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 pm

25.2° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

1:00 pm

25.1° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

2:00 pm

24.8° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

3:00 pm

24.2° / 25.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

4:00 pm

24.8° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam những ngày tới

Lượng mưa Biển Cù Lao Chàm - Quảng Nam những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

441

NH3

0.41

NO

0

NO2

4.1

O3

81.64

PM10

58.17

PM2.5

52.31

SO2

2.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Cù Lao Chàm