Dự báo thời tiết Huyện Yên Lập - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

20°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lập

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.38 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lập