Dự báo thời tiết Huyện Yên Lập - Phú Thọ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

17°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lập

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lập