Dự báo thời tiết Huyện Yên Lập - Phú Thọ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:51 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:56 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lập

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:51

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.68 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lập