Dự báo thời tiết Huyện Yên Lập - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.3%
 • Lượng mưa
  1.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.9°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.7%
 • Lượng mưa
  0.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:53
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:53
T7 11/02
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.4%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:54
CN 12/02
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.4%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lập

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:52

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

2.18

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lập