Dự báo thời tiết Huyện Yên Lập - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây rải rác
27°

mây rải rác

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
27°

mây cụm

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lập

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lập