Dự báo thời tiết Huyện Yên Lập - Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:36 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:35 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:34 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:33 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:33 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:32 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:31 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Lập - Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lập

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:47

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.43 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

3.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lập